Διευκρινίσεις ΚΟΑ για προπονήσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους