Δικαστικές “διαμάχες” για τα ανεξόφλητα τιμολόγια προμηθευτών στις σχολικές επιτροπές Καβάλας