Δήμαρχος Καβάλας | Με μυστική διπλωματία θα λύσουμε το θέμα της ακτής