Δημήτρης Σταθανκόπουλος, Η Αραβική άνοιξη ξεκίνησε από γεγονότα σαν αυτά που γίνονται στην Τουρκία