Δήμος Παγγαίου | Πρόγραμμα LEADER απο την Αναπτυξιακή Καβάλας