Δύσκολη η κατάσταση στο Νοσοκομείο της Καβάλας και της Δράμας