Δρ Πανά για πορεία της πανδημίας στο Μεσημέρι και Κάτι