Δρ. Ζωή Πανά για την κριτική που δέχθηκε με το εξώφυλλο της σε κυπριακό περιοδικό