Εγκαινιάστηκε το νέο γραφέιο του Επιμελητηρίου Καβάλας για την προώθηση των νέων επιχειρήσεων