Εκατοντάδες πολίτες ένωσαν τις φωνές τους και είπαν Όχι στα ασφαλτικά