Έκλεισαν οι εκλογικοί κατάλογοι των βουλευτικών εκλογών