Εκπαιδευτικοί έδωσαν τρόφιμα σε κοινωνικά παντοπωλεία