Ελεγχοι στα διόδια: Δεν βλέπουμε αστυνομία στους επαρχιακούς δρόμους