Έλλειψη προσωπικού αλλα και οχημάτων στο ΕΚΑΒ Καβάλας