Αιμοδοσία από το Χαμόγελο του Παιδιού στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ