Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας | Δεν υπάρχει διευκρίνιση για τον διαχωρισμό των κρουσμάτων