Εμβολιασμοί εν μέσω συμπληγάδων, σε αναμονή η Ευρώπη