Εντάσεις και συγκινήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας για τα Πετρέλαια