Ενθουσιασμένοι για την επιστροφή τους οι μαθητές αλλά…γεμάτοι διαγωνίσματα