Επιδότηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας – Πρίνου από την 5 Απριλίου εώς 25 Απριλίου