Επίσκεψη σε Λιμάνι, Δήμο και Περιφέρεια του Υπουργού Ναυτιλίας Γ.Πλακιωτάκη