Επτά μνηστήρες για τις Ελληνικές φρεγάτες. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε λύσης