Εργασίες στην συνοικία της Παναγίας για την τοποθέτηση οπτικών ινών