Εργο μείζονος σημασίας ο οδικός άξονας Δράμας – Αμφίπολης