Αισθητά μειωμένη η διακίνηση στην Επαρχία Αμμοχώστου