Έτσι τίμησαν οι Δυνάμεις Καταδρομών τους ήρωες της 1ης Απριλίου