Εξετάζεται το σενάριο «Πάσχα στο χωριό» με αρνητικό τεστ κορωνοϊού