Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κατέθεσαν το σχέδιο ανάκαμψης