Γενική συνέλευση για την ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ χωρίς την παρουσία της Περιφέρειας ΑΜ-Θ