Για 2η χρονιά το πρόγραμμα Περιφέρεια και Ιατρική Σχολή για υγειονομικά σεμινάρια