Για εμπαιγμό της Κυβέρνησης στο θέμα του ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ