Γιάννης Μάζης, Προετοιμάζεται σύσκεψη Μεσογειακών κρατών για να αποφασίσει “αν ισχύουν οι νόμοι”