Γιώργος Φίλης, Έχει ιστορικές καταβολές η Κόντρα Στρατού – Ισλάμ στην Τουρκία