Γιώργος Φίλης, Η Τουρκία είναι τεχνητό κράτος. Αντιμετωπίζει την προοπτική διάλυσης