Η Δρ. Πανά για την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα