Η εθελοντική ομάδα Protect Ierapetra Seas καθαρίζει ακτές