Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα των αδέσποτων ζώων