Η εξέλιξη των ρευματικών νοσημάτων και η ψυχολογία των ασθενών