Η ιστορία του Μελκονιάν και η γενοκτονία των Αρμενίων