Η κατασκευή του τοιχίου τελείωσε αλλά το έργο συνεχίζεται