Η Κατάσταση της πανδημίας σε Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο