Η Λευκωσία ξεκαθαρίζει: Ούτε συζήτηση για άλλη μορφή λύσης