Η Όλγα Καλακούτα για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος