Η πρώτη αντίδραση των επαγγελματιών εστίασης μετά τις εισηγήσεις των ειδικών