Η συγκίνηση του Ευθύμιου Δίπλαρου για το θάνατο του Σωκράτη Χάσικου