Οι συναντήσεις και η παρασκηνιακή προσπάθεια για κοινό ανακοινωθέν