Η θέση του Υπουργείου για τη μείωση 12% σε συντάξεις