Η ζωή και το έργο του Βάσου Λυσσαρίδη σε πέντε λεπτά