Ικανοποιητική προσέλευση στούς δειγματοληπτικούς ελέγχους COVID