Υπογραφή της σύμβασης με τους αναδόχους για την δομή στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων